Dying, death and beyond, the afterlife, it fascinates me. 
In our imagination we hope, we think and we create heaven. 
A place to go after we die. 
In the end, the only thing that's really left behind are our human remains. 
We dig them in the ground or burn them. We don't see them, we don't talk about it. 
I designed 5 graphic images, that shows reality. But in an alienated way. 
Not to show you a horrific scene and confront you with death, but to show that we can die,
and they are just bones. 


Sterven, dood en daarna, het hiernamaals, het fascineert me.
In onze verbeelding hopen we, denken we en creëren we de hemel.
Een plek om naartoe te gaan nadat we dood zijn gegaan.
Uiteindelijk is het enige dat echt achterblijft onze menselijke resten.
We begraven ze in de grond of verbranden ze. We zien ze niet, we praten er niet over.
Ik heb 5 grafische beelden ontworpen die de werkelijkheid laten zien. Maar op een vervreemde manier.
Niet om je een gruwelijke scène te laten zien en je te confronteren met de dood, 
maar om te laten zien dat we doodgaan, 
het zijn gewoon maar botten.


Back to Top