In focus wordt de nadruk gelegd op de waarde van analoge fotografie. Ter inspiratie heb ik de Obscura camera onderzocht. Een camera waarin je 1 momentopname vastlegtĀ door gebruik te maken van een zwarte doos, een klein gaatje en het licht van de zon. In dit werk heb ik een fotografisch emulsie gebruikt om het beeld op dezelfde manier vast te leggen op keramische tegeltjes.
Back to Top